Proper pas, l'institut?

EL PAS A SECUNDÀRIA DE L'ALUMNAT AMB SÍNDROME DE DOWN: TOT UN REPTE

PROGRAMA 

 

Dissabte 5 de maig Matí

Carrer de Balmes, 132-134 Barcelona

8.45 a 9.00       Acreditació dels participants i recollida de documentació.

9.00 a 9.10       Inauguració de les jornades.

9.15 a 10.30     Emilio Ruiz: 

Com són i com aprenen els alumnes amb síndrome de Down

10.30 a 11.30     Emilio Ruiz:

Integració a l'aula ordinària amb suports dels alumnes amb síndrome de Down

11.30 a 12.00  Pausa

12.00 a 13.00    Emilio Ruiz: 

El pas a Secundària: tot un repte

13.00 a 14.00    Emilio Ruiz: 

La gestió de l'aula: una eina per a la inclusió de l'alumnat amb síndrome de Down

 

L'ordre de les intervencions de L'Emilio Ruiz poden canviar segons el criteri del ponent

Emilio Ruiz

Asesor Psicopedagógico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria

Responsable del Área de Educación-Psicología del Canal Down21 (www.down21.org)

Asesor de Atención a la Diversidad del Centro de Profesorado de Santander

Dissabte 5 de maig Tarda

Centre Civic Urgell
Carrer Comte d'Urgell, 145

16.00 a 18.00       Taula rodona de debat amb pares i mares de nois i noise amb sindrome de down que ens

explicaran les seves experiències.

Comptarem amb:

Victor Saura - Periodista i actualment Director de  http://diarieducacio.cat i membre de la Plataforma @EscolaInclusiva

Pare d'alumne cursant Itinerari de Formació Específica

 

Isabel Nogueroles Advisor especialitzada en Lideratge i Canvi Organitzacional

Mare d'una alumne de 1r ESO 

Cristina Luna Neuropsicològa i logopeda (www.fundaciotalita.org)

Pilar Martin Magistrada Dret de Familia

Mare d'una alumne de 1r FP d'administratiu (Paideia)