Inscripció:

Socis BcnDownF21: 10€ per familia

No associats:  20€ per persona 

Professionals:  20€ per persona 

Estudiants: 10€ per persona 

Pagament

Realitzar pagament al compte:

ES37 2100 0814 0002 0089 7718

seguidament passar la copia de la transferència al correu:

info@BcnDownF21.com

Les dades que voluntàriament es facilitin en fer la inscripció, en cap cas es destinaran a altres finalitats diferents a les d'organització  i control d'assistència de les jornades formatives que tindran lloc el dia 5 de maig de 2018, ni es lliuraran a terceres persones segons estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades. En cas que vulguin accedir, rectificar o cancel·lar qualsevol de les dades dirigiu-vos per correu electrònic a info@BcnDownF21.com