Conferència:
“Com constituir i gestionar un Patrimoni
Protegit de les Persones amb Discapacitat”

PROGRAMA 

 

Divendres 18 de maig 18:00 a 20:00 hores 

Carrer de Balmes, 132-134 Barcelona

Des de Barcelona Down, entitat que agrupa famílies amb nens i nenes amb
Sindrome de Down de la província de Barcelona, volem convidar-vos a conèixer en
profunditat aquest sistema de desgravació fiscal i protecció patrimonial tan
important en famílies amb algun membre amb discapacitat, des d'un punt de vista
molt pràctic i viable per la majoria de nosaltres.

Patrimoni Protegit, què és?
El Patrimoni Protegit és una figura jurídica que permet vincular determinats béns i drets, així com els seus fruits i rendiments, a la satisfacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. D'aquesta forma, els pares, tutors i familiars directes de persones amb discapacitat, sense haver d'efectuar una donació (que té un major cost fiscal), ni una venda, i sense haver d'esperar transmetre els béns per herència, poden vincular uns diners, o uns determinats béns o drets a la satisfacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat, obtenint importants avantatges fiscals en forma de desgravació en la declaració de renda. Els béns i drets que formen aquest patrimoni s'aïllen del patrimoni personal del beneficiari i queden sotmesos a un règim d'administració específic

 

Qui pot ser titular d’un patrimoni protegit?
Persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
Persones amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.
Persones amb un nivell de dependència de grau II ó III


Des de Barcelona Down, entitat que agrupa famílies amb nens i nenes amb
Sindrome de Down de la província de Barcelona, volem convidar-vos a conèixer en
profunditat aquest sistema de desgravació fiscal i protecció patrimonial tan important en famílies amb algun membre amb discapacitat, des d'un punt de vista molt pràctic i viable per la majoria de nosaltres.

 

Confirmació d'assistència:
Les persones interessades en assistir podran confirmar la seva assistència
a l'adreça de correu electrònic mbenitosolanes@gmail.com

Montse Benito, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Assessora Juridico-Fiscal de la Discapacitat), mare d'un nen amb discapacitat